A sign/abbreviation for "magister"

rein via Unicode unicode at unicode.org
Sat Oct 27 07:36:59 CDT 2018


Janusz,

reminds me of the "numero sign "   №

I tried to read the letter but couldn't manage to all the way ;)

Droga i Kochana Wiriańko

załaczam Ci z tą fotografiją list Staszki - odpisałem już jej też.
co u Was więcej słychać
żadnych jeszcze ni mam odpowiedzi ze znanych Ci miejscowoci
?adresować? do Staszki jak tyś chciała pisać (W.Pan Mr Michał Gałkiewicz  
Feldspital 411 Feldpost 380.) Mr znaczy Magister. On przy tem szpitalu  
aptekarzem.
całuję Cię ze wargatkiem Mami rączki
Twój Kochający Włodek
12/9 917

pozdrawiam, Rein

Sat, 27 Oct 2018 13:10:20 +0200 schreef Janusz S. Bień via Unicode  
<unicode at unicode.org>:

>
> Hi!
>
> On the over 100 years old postcard
>
> https://photos.app.goo.gl/GbwNwYbEQMjZaFgE6
>
> you can see 2 occurences of a symbol which is explicitely explained (in
> Polish) as meaning "Magister".
>
> First question is: how do you interpret the symbol? For me it is
> definitely the capital M followed by the superscript "r" (written in an
> old style no longer used in Poland), but there is something below the
> superscript. It looks like a small "z", but such an interpretation
> doesn't make sense for me.
>
> The second question is: are you familiar with such or a similar symbol?
> Have you ever seen it in print?
>
> The third and the last question is: how to encode this symbol in
> Unicode?
>
> Best regards
>
> Janusz
>


-- 
Gemaakt met Opera's e-mailprogramma: http://www.opera.com/mail/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://unicode.org/pipermail/unicode/attachments/20181027/df3e453d/attachment.html>


More information about the Unicode mailing list